Logo Family Matters Greta Schepens
Logo gretaschepens
Logo10 Family Matters

Disclaimer Family Matters

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.gretaschepens.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Family Matters. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom 
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Family Matters is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Family Matters.

Geen garantie op juistheid.

Indien van toepassing: 
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Family Matters te mogen claimen of te veronderstellen.
Family Matters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Family Matters aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op de website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 
 
Family Matters streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u meest recente versie van de disclaimer van Family Matters op deze pagina.

© 2024 FAMILY MATTERS

Delen

Aanmelden voor nieuwsbrief

Vul je naam en e-mailadres in als je de tweemaandelijkse nieuwsbrief wilt ontvangen. 

Contact

Family Matters
Groot Bielderweg 1
3784 WC Terschuur

06-20533262
info@gretaschepens.nl
www.gretaschepens.nl


Webdesign/webdevelopment:
Birdhouse Solutions